Osobní údaje

INFORMACE O ZPRÁCOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chráníme vaše údaje

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o nakládání s vašimi osobními údaji. Při zpracování se řídíme právními předpisy, především zákonem o ochraně osobních údajů. Zpracováváme údaje jen v rozsahu dané služby nebo za účelem zpracování.

Doporučujeme si informace přečíst, rádi vám v případě nejasností vše vysvětlíme. Celý dokument o zpracování osobních údajů naleznete na adrese shop.chamizoo.cz/osobni-udaje. Pro dotazy volejte na telefonní číslo +420 721 718 564. Jestliže nesouhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů, můžete k ochraně svých práv podniknout níže uvedené kroky. Na ochranu osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Údaje, které zpracováváme


Zpracováváme pouze takové údaje, abychom vám mohli poskytnout kvalitní služby a abychom dodrželi naše zákonné povinnosti.

Identifikační údaje:
jméno, adresa, IČ a sídlo firmy, pokud jste uvedli za účelem odeslání zboží a vystavení faktury
Kontaktní údaje: email, telefon za účelem informování o zpracování objednávky + doručení zboží
Údaje o produktech: údaje o produktech, které objednáváte za účelem zpracování objednávky a zpracování vnitřních statistik prodeje pro další optimalizaci

Sdílením nebo hodnocením produktů a internetových stránek prostřednictvím facebooku souhlasíte se zveřejněním jména vašeho profilu.

Proč zpracováváme vaše data?

Vaše údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušný účel, abychom mohli poskytovat daný produkt.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

Vaše údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, archivujeme je 10 let, jak nám to ukládají právní předpisy.

Jste povinni nám osobní údaje předávat?

Předání údajů, které nám předáváte, je dobrovolné. Předání ostatních údajů vyžadujeme, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro splnění kupní smlouvy, plnění našich právních povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů. Pokud nám takové údaje neposkytnete, nemůžeme vám příslušný produkt poskytnout.

Zdroje osobních údajů

Zpracováváme především údaje, které nám sami předáváte nebo které svojí aktivitou vytváříte.

Příjemci osobních údajů

E-shop je provozován na pronájmu od firmy Shoptet s.r.o., www.shoptet.cz.
Zboží odesíláme prostřednictvím firmy Zásilkovna.cz, www.zasilkovna.cz a Česká pošta, www.cpost.cz.
Platby za objednávky jsou přijímány na účet vedený u MBANK – BRE Bank S.A, www.mbank.cz.

Jsou data dostatečně chráněny?

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky a jsou využívány výhradně pro vnitřní potřebu internetového obchodu. Žádné údaje neposkytujeme třetím osobám, výjimku tvoří externí dopravci, kterým jsou údaje předávány v minimálním rozsahu potřebnému k doručení zboží.
Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití a pravidelně zálohovány.

Jaké máte práva?

Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem. Máte právo na přístup k vašim údajům a na vysvětlení, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud máte otázky, volejte na +420 721 718 564 nebo nám pište na info@chamizoo.cz.

O nás

Vlastníkem e-shopu na internetové adrese shop.chamizoo.cz je fyzická osoba, Libor Červínek, IČ: 01415964. Osoba spolupracující na správě e-shopu má s vlastníkem uzavřenou zpracovatelskou smlouvu.

Zákony zabývající se problematikou osobních údajů

evropská listina základních práv EU - 2012/C 326/02 – ochrana osobních údajů
listina základních práv a svobod - usnesení předsednictva ČNR 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky - právo na soukromí a ochrana osobních údajů
občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – ochrana soukromí
obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů – GDPR - nařízení 216/679/EU - ochrana osobních údajů v EU účinné od 25. 5. 2018
zákon o ochraně osobních údajů - zákon č. 101/200, o ochraně osobních údajů – ochrana osobních údajů

Slovníček pojmů

cookies – krátký textový soubor, který navštívená stránka odešle do prohlížeče, více ZDE
osobní údaj informace o konkrétním, identifikovatelném člověku
produkt – zboží nabízené na e-shopu shop.chamizoo.cz
příjemce – osoba, které jsou předávány údaje
správce - osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů
subjekt údajů - živá osoba, k níž se osobní údaje vztahují
účel - důvod, ke kterému správce využívá vaše osobní údaje
zpracování - činnost, kterou správce nebo zpracovatel provádějí s osobními údaji

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.